Helse, Miljø og Sikkerhet

Å jobbe med betongsaging, riving og kjerneboring er en utfordrene jobb med mange risikofaktorer.